H Eλλάδα το 2020 κατάφερε να βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τους δείκτες αξιολόγησης σημείωσε άνοδο 9 θέσεων και κατέλαβε την 49η θέση μεταξύ 63 χωρών, ενώ το 2019 βρισκόταν μόλις στην 58η θέση.

Είναι μια θετική εξέλιξη που επιβάλλεται όμως να έχει συνέχεια, γιατί μόνο μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα μπορέσει η Ελλάδα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις αλλά και ελληνικά κεφάλαια που έως τώρα διστάζουν να τοποθετηθούν στη χώρα μας λόγω πολυάριθμων αποτρεπτικών παραγόντων που μετατρέπουν μια επιδιωκόμενη επένδυση σε «γολγοθά» για τον επιχειρηματία.

Ανάπτυξη δράσεων

Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών της προεδρίας της κυβέρνησης για την ανάπτυξη δράσεων και μεταρρυθμιστικών μέτρων που θα εξυπηρετήσουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό.

Ηδη έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να δρομολογηθούν δράσεις όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της World Bank με τίτλο Doing Business project που λύνουν χρόνια προβλήματα του επιχειρείν, όπως η ίδρυση επιχείρησης, η μείωση της φορολογίας, η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Ενδεικτικά, οι πέντε δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογούνται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και βελτιώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι:

1Διευκόλυνση σύστασης νέων επιχειρήσεων:

Κατάργηση φυσικής εταιρικής σφραγίδας: Βάσει του Ν. 4156/2013 και της Εγκυκλίου 41941/2019 έχει ήδη καταργηθεί η υποχρέωση για την ύπαρξη / χρήση φυσικής εταιρικής σφραγίδας. Η καθολική εφαρμογή της κατάργησης της φυσικής εταιρικής σφραγίδας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης. Συμβάλλει στη μείωση των απαιτούμενων σταδίων ως προς την ίδρυση καθώς και στην εξάλειψη του πρόσθετου χρόνου και κόστους που θα προέκυπτε σε διαφορετική περίπτωση από τη διαδικασία δημιουργίας σφραγίδας σε αρμόδιο κατάστημα.

– Υποχρεωτική ηλεκτρονική σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) μέσω της e-ΥΜΣ: Εχει προβλεφθεί σχετική διάταξη με την οποία ορίζεται ρητά ότι πλέον η σύσταση ΙΚΕ θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Η ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των ιδρυτών στα αρμόδια γραφεία των επιμελητηρίων. Η δράση αυτή μειώνει τον χρόνο εγγραφής ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ κατά μία ημέρα και το σχετικό κόστος σύστασης από € 60 σε περίπου €18. Είναι δε ενδεικτικό το γεγονός ότι από τον Ιούλιο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 οι εταιρείες ΙΚΕ που συστήνονται ηλεκτρονικά μέσω ΥΜΣ έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 35% περίπου, αποτυπώνοντας την πρόοδο του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας.

– Διασύνδεση ΕΦΚΑ με e-ΥΜΣ: Η δράση αυτή επιτρέπει την εγγραφή των επιχειρήσεων στο μητρώο ΓΕΜΗ με την αυτόματη εγγραφή των ιδρυτών της επιχείρησης στον ΕΦΚΑ μέσω της υλοποίησης ενός μόνο βήματος. Με τον τρόπο αυτόν, ο ιδρυτής δεν υποχρεούται πλέον να μεταβαίνει σε σχετικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ για την εγγραφή του στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, εξοικονομώντας παραγωγικό χρόνο και κόστος.

Πραγματοποιούνται οι τελευταίες ενέργειες για την προσαρμογή του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος ΓΕΜΗ (e-ΥΜΣ) ώστε να λάβει χώρα η παραγωγική λειτουργία του συστήματος της διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με τον ΕΦΚΑ άμεσα.

2Εκδοση οικοδομικής άδειας:

Με στόχο την ευκολότερη και ταχύτερη έκδοση οικοδομικής άδειας πραγματοποιούνται ήδη ενέργειες για την επικαιροποίηση του συστήματος e-Αδειες και τη σχετική διαμόρφωσή του με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα και τα αρμόδια γραφεία πυροσβεστικής.

Η διασύνδεση με τους φορείς αυτούς εξαλείφει περαιτέρω τα γραφειοκρατικά βήματα για την έκδοση οικοδομικής άδειας και επιτρέπει την ηλεκτρονική ενημέρωση της αστυνομίας για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και την ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κτιρίου απευθείας μέσω του συστήματος e-Αδειες.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δράσεων αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τον πολίτη/επιχειρηματία που θέλει να εκδώσει μια οικονομική άδεια, καθώς δεν θα χρειάζεται η φυσική του παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες και όλες οι σχετικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Επίσης για την απλοποίηση της σύνδεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας του δικτύου ηλεκτροδότησης το άρθρο 55 της ΠΝΠ 75/2020 επιτρέπει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εκτελούν όλες τις διαδικασίες ηλεκτρονικά που αφορούν τη σύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τους προμηθευτές, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία λήψης ηλεκτροδότησης.

Με την πρόβλεψη αυτήν ο καταναλωτής δεν υποχρεούται πλέον να μεταβαίνει σε υποκατάστημα παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο ωφέλιμο χρόνο. Η ενέργεια αυτή συμβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

3Εταιρική

διακυβέρνηση:

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων στο νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί εξετάζονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των μεγάλων εταιρειών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι προϋποθέσεις διορισμού προέδρου και μελών ΔΣ καθώς και προβλέψεις για τη γνωστοποίηση πληροφοριών μελών ΔΣ έτσι ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποτροπή ενεργειών που μπορεί να αποβούν ζημιογόνες για τις εταιρείες.

4Μείωση συντελεστή φόρου εισοδήματος: Βάσει του άρθρου 22 του Ν. 4646/2019 ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων των νομικών προσώπων ορίζεται πλέον σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.

Η μείωση του συντελεστή εισοδήματος σε 24% (από 28%) συνεπάγεται σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τα νομικά πρόσωπα και επιτρέπει την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ: Βάσει σχετικών διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ μέσω της δήλωσης ΦΠΑ.

Η εν λόγω δυνατότητα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ, δεδομένου ότι πλέον δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο αρμόδιο υποκατάστημα ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται άμεσα στις οικονομικές συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

5Απονομή

δικαιοσύνης:

Προώθηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης: Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 44 του Ν. 4640/2019, προβλέπεται πλέον υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για εμπορικές διαφορές των οποίων η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των € 30.000.

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης αποτελεί σημαντικό βήμα προώθησης των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των εκκρεμών εμπορικών υποθέσεων του δικαστικού συστήματος και σε συνακόλουθη επιτάχυνση της επίλυσης. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ρύθμισης είναι σημαντικά στον τομέα της ενίσχυσης των οικονομικών συναλλαγών, της επιχειρηματικότητας και της εμπορικής δραστηριότητας, καθώς με αυτό το μέτρο προωθείται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση διαφορών εμπορικής και οικονομικής φύσεως.27

Πηγή: tovima.gr