Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν διαμορφώθηκε στα 641,8 εκατ., χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της τάξης του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον Απρίλιο και τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, οι συνέπειες της πανδημίας στον όμιλο ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης.

Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας τα 97,3εκ. χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των καυσίμων.Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ, το πρώτο πεντάμηνο του 2019.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα 866 εκ., αυξημένος κατά 30 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ηςΔεκεμβρίου 2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου (19 εκ.φέτος έναντι 9 εκ. το 2019)ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Οπως επισημαίνουν τα στελέχη της Τιτάν, ο όμιλος διέθετει ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των 400 εκ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020.

Πηγή: tovima.gr