Χρονιά ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών (106,85 δισ. ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη (14 δισ. ευρώ) και την καθαρή κερδοφορία (10,4 δισ. ευρώ) ήταν το 2022 για τις 150 εισηγμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από τη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2009, όταν τα μεγέθη ήταν 89,6 δισ. ευρώ, 11,37 δισ. ευρώ και 9,98 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, με τις εισηγμένες όμως να ήταν τότε σχεδόν διπλάσιες (296). Το 80% των εισηγμένων σημείωσαν κέρδη το 2022, ενώ οι εταιρείες θα διανείμουν συνολικά 2,52 δισ. ευρώ σε μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου, εκ των οποίων τα 2,19 δισ. ευρώ αφορούν τις εταιρείες του FTSE-25.

Πηγή: tovima.gr