Ενισχύουν τη θέση τους στην ελληνική αγορά των κατασκευών οι Ολλανδοί της Reggeborgh Invest. Μετά το 30,26% που ελέγχουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησαν δικαίωμα προαίρεσης για το 12,5457% της Ελλάκτωρ το οποίο αν εκτελεστεί θα ανεβάσει τη θέση τους στον κατασκευαστικό όμιλο στο 17,51% καθώς ήδη είναι κάτοχοι του 4,96% της Ελλάκτωρ.

Οι μετοχές που έγιναν αντικείμενο του Call Option ανήκουν στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα. Οι Ολλανδοί μπαίνουν δυνατά στην ελληνική αγορά των κατασκευών καθώς εκτιμούν πως σημαντικά κεφάλαια από το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν για υποδομές στην Ελλάδα.

H Reggeborgh είναι μητρική εταιρεία της κατασκευαστικής VolkerWessels που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών στην Ευρώπη με ετήσια έσοδα της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ στο Χρηματιστήριο

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και στα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).

Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.7%

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ής ημέρας μετά την 10.09.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πηγή: tovima.gr