Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση της παρτίδας 23072, του φαρμακευτικού προϊόντος «HYDRACORT ORAL.SOL 20MG/5ML», με ημερομηνία λήξης 28-02-2025, καθώς στο φύλλο οδηγιών χρήσης αναφέρεται λανθασμένα πως «Μετά το άνοιγμα, φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C για 3 μήνες».

Ωστόσο, το σωστό είναι ότι «Μετά το άνοιγμα, φυλάσσετε σε θερμοκρασία 2-8°C (ψυγείο) για 3 μήνες».

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ, η οποία, ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: tovima.gr