ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4.850 € ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 28.600 € ΣΚΡΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.900 € ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23.000 € ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2.500 € ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΟΡΟΙ 6.150 € ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 45.661 € Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡ.ΟΡΟΙ 29.600 € Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 500 € Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4.250 € Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 24.600 € Διεξαγωγή Αγώνων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ.ΟΡΟΙ 27.750 € Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 23.500 € Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 7.650 € Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 55.300 € ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΟΡΟΙ 1.750 € Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6.600 € Ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης (ΣΚΡΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 8.400 € ΣΥΝΟΛΟ 302.561 €

Πηγή: tovima.gr