Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης, ο Παύλος Πολάκης θα είναι εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσεχείς εκλογές, απόφαση που αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά την Πέμπτη στην Πολιτική Γραμματεία, ενώ την Παρασκευή θα συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας.

Η επιτροπή δεοντολογίας μπορεί να επιβάλει αναστολή της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφή με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της.

Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας, όπως προέκυψαν από το 3ο συνέδριο του κόμματος, τον Απρίλιο του 2022, είναι τα εξής:

Βαρτζελή Ρεγγίνα

Βεντούρας Ερρίκος

Γιαννακίδου Χαρίκλεια

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία

Κακουλάκης Γεώργιος

Καλογήρου Μιχαήλ

Καπράνας Ζήσης

Κοτσακάς Αντώνης

Κουντούρη Κυριακή

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Πορτάλιου Αμαλία

Σακελλίων Σταμάτης

Σπουρδαλάκης Μιχαήλ

Σταματάκη Ελένη

Χρήστου – Διαούρτα Λίνα

Τι προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επιτροπή δεοντολογίας:

Άρθρο 19 – Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, με τους/τις αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται από το συνέδριο του κόμματος, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με ισότιμη αντιπροσώπευση των φύλων. Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για την Επιτροπή είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ασυμβίβαστη με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή κομματικό αξίωμα.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας και Κώδικα Δεοντολογίας, τους οποίους υποβάλει προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών με τις αρχές του κόμματος, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Διαπιστώνει παραβιάσεις του καταστατικού και των κανόνων δεοντολογίας και επιβάλλει τις εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος:
(α) Σύσταση,
(β) Επίπληξη,
(γ) Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) χρόνο,
(δ)Διαγραφή.
Ειδικά για τις κυρώσεις της αναστολής και της διαγραφής απαιτείται πριν την λήψη απόφασης, γνώμη του ανώτατου οργάνου (ΟΜ, ΝΕ ΚΕ) στο οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος.
4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης:
(α) αυτεπαγγέλτως,
(β) μετά από καταγγελία του παθόντος/της παθούσας, όταν η αντικαταστατική ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσβάλλει τα δικαιώματα άλλου μέλους που κατοχυρώνονται στο παρόν καταστατικό,
(γ) μετά από παραπομπή από:
– την ΟΜ στην οποία ανήκει ο ελεγχόμενος/η ελεγχόμενη.
– την ΝΕ στην οποία ανήκει ή υπάγεται ο ελεγχόμενος/η ελεγχόμενη.
– την ΚΕ, τον Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του κόμματος.
5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Κόμματος. Ειδικά στην περίπτωση επιβολής αναστολής της ιδιότητας του μέλους ή διαγραφής, αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της. Τα πορίσματά της διαβιβάζονται στον Γραμματέα της ΚΕ, ο οποίος και ενημερώνει σχετική την Πολιτική Γραμματεία.
6. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας εκλέγονται για μία θητεία.

Πηγή: tovima.gr