Τα πέντε μέτρα στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για τη σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων παρουσίασε σήμερα ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ).

Ο πρώτος πυλώνας του νέου σχεδιασμού αφορά στην επιβολή περιβαλλοντικής εισφοράς (τέλος ταφής), η οποία αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την ταφή των απορριμμάτων που οδηγούνται από τους δήμους σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. Το τέλος ταφής θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο και ειδικότερα:

● Το 50% για δράσεις στη διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, πράσινα σημεία κλπ).

● Το 10% για έρευνα και τεχνολογία στη διαχείριση απορριμμάτων.

● Και το 40% για επιβράβευση στους δήμους που τα πηγαίνουν καλά στην ανακύκλωση.

Ο δεύτερος πυλώνας θα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα ΚΔΑΥ θα αναβαθμιστούν ώστε να γνωστοποιούνται τα ποσοστά ανακύκλωσης ανά δήμο θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους, αλλά και να δέχονται αυξημένες ποσότητες αποβλήτων που θα προκύψουν με την ενίσχυση της διακριτής συλλογής και της ανακύκλωσης.

Επίσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων. Ειδικότερα, έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται η δημιουργία ακόμη 28 μονάδων (σήμερα λειτουργούν έξι), ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση 17 εντός του 2020. Για την επίτευξη του στόχου, όπως επανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης, ενθαρρύνονται οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για το «κεφάλαιο» Διαλογή στην Πηγή, επεκτείνεται το δίκτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων (καφέ κάδος). Έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται να έχουν δημοπρατηθεί 31 μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, ενώ σήμερα λειτουργούν μόλις 4.

Όσον αφορά στην ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων – μονάδες ανάκτησης ενέργειας, το υπουργείο ενισχύει την παραγωγή και αξιοποίηση των δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των ΚΔΑΥ, δηλαδή των υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Στον τομέα της ανάκτησης της ενέργειας η Ελλάδα βρίσκεται στο 1,5% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 28. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη σχεδιάζεται να δημοπρατηθούν 3-4 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων που προέρχονται από τις ΜΕΑ.

Πηγή: tovima.gr