Επενδύσεις αξίας 33,8 εκατ. ευρώ έχει σε εξέλιξη η ΕΥΑΘ, η οποία αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε μια δύσκολη χρονιά λόγω κορωνοϊού, στο επίπεδο των εσόδων δεν φαίνονται μεγάλες μεταβολές, κατά τους πρώτους 4 μήνες του 2020. Ως προς τις εισπράξεις, σημειώθηκε μια αύξηση της τάξεως του 2% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019.

«Μετά από μια περίοδο δοκιμασίας για το παγκόσμιο επιχειρείν, υλοποιούμε τον βασικό επενδυτικό μας σχεδιασμό. Το μεγάλο έργο της επισκευής του αγωγού της Αραβησσού ξεκίνησε ήδη στις αρχές του Ιουνίου και προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη τα έργα συντήρησης των αγωγών ύδρευσης, καθώς και η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Κ16, ενώ για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, κ. Άνθιμος Αμανατίδης.

Τα μεγέθη της ΕΥΑΘ

Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη, που πρόσφατα ανακοίνωσε η ΕΥΑΘ ΑΕ, ο κύκλος εργασιών για το 2019 κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018, ανερχόμενος στο ποσό των 72,7 εκατ. Ευρώ (-0,47%). Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το 2018 (+2,04%). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 25,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 1,75%. Τα κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν ελαφρώς λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή, στα 14,65 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 75,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,88% σε σχέση με την ίδια ημέρα του 2018.

Ως προς τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, που παρουσιάζει τα τελευταία δύο χρόνια πτωτική τάση, ο τομέας της ύδρευσης συμμετέχει σχεδόν στο διπλάσιο εκείνου της αποχέτευσης.

Όπως επισήμανε ο CFO της ΕΥΑΘ, κ. Δημήτρης Αλεξανδρής, κατά τη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων, η διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ, με τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 15% στο 5%, και η μεγάλη αύξηση στο κόστος των ρύπων CO2 είχαν επίπτωση στα έξοδα της εταιρείας για το 2019.

«Η τρέχουσα χρονιά παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, καθώς η υγειονομική κρίση επισκίασε και την οικονομική ζωή. Η άμεση προσαρμογή και ανταπόκριση στις νέες συνθήκες αναδεικνύει έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό διοίκησης και λειτουργίας. Η εταιρεία προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, με κοινωνική ευαισθησία και υλοποιώντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Επιπρόσθετα, επιδιώκει υψηλά χρηματοοικονομικά μεγέθη και περαιτέρω ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Αμανατίδης.

«Ο ψηφιακός και ενεργειακός μας μετασχηματισμός, ειδικά μετά την εκδήλωση της πανδημίας, αναδεικνύεται σε μείζονα προτεραιότητα. Η μετάβαση λοιπόν σε ένα μοντέλο e-επιχείρησης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, παράλληλα, η διασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, μέσω της επέκτασης του διυλιστηρίου μας, είναι οι βασικοί επιχειρηματικοί μας στόχοι. Σκοπός μας διαχρονικός παραμένει η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, η βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, κ. Άγις Παπαδόπουλος.

Συνεργασία ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ προωθεί το Υπερταμείο

Χαιρετίζοντας τη γενική συνέλευση των μετόχων, η κυρία Ράνια Αικατερινάρη, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), που κατέχει το 50% + 1 μετοχή της εταιρείας, υπογράμμισε την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με την έννοια της αειφορίας στο επίκεντρο, η κυρία Αικατερινάρη αναφερόμενη ειδικά στις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, τόνισε ότι: «Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας ορίζουν πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση του νερού και των λυμάτων. Απαιτούνται στρατηγικές συνέργειες και σχεδιασμός, που στην ΕΕΣΥΠ προωθούμε, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης».

Απαντώντας δε στην κριτική που δέχεται το Υπερταμείο για τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνει αποφάσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής οφέλειας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του, επισήμανε ότι η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό συνίσταται στο «να διαθέτει, να αναπτύσσει, να συντονίζει και να προάγει γνώσεις και εργαλεία που αυξάνουν την αξία των δημόσιων επιχειρήσεων και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους προς όφελος των κοινωνιών».

Όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό απαιτείται και η διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητάς τους, με όρους ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας και πρόσβασης για όλους τους πολίτες.

Πηγή: tovima.gr