Ταμείο 83,99 εκατ. ευρώ διέθετε στις 30/6/2020 η ΕΥΑΘ που έχει το μονοπώλιο της ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία εμφάνισε μείωση στα βασικά της οικονομικά μεγέθη το πρώτο εξάμηνο του 2020 αλλά εξακολουθεί να παράγει κέρδη και χρηματοροές ώστε να χρηματοδοτεί και το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του oμίλου, διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα 34,46 εκατ. ευρώ έναντι 35,62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA υποχώρησαν στα 10,2 εκατ ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατήλθαν στα 4,8 εκατ. ευρώ από 6,62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η εταιρεία στις 30/6/2020 είχε ίδια κεφάλαια 178,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: tovima.gr