Στα 470 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 17%. Οι επιδόσεις σε ενέργεια και παραχωρήσεις αντιστάθμισαν τη μείωση των εσόδων από τις κατασκευές.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 155,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ το EBITDA του τομέα παραχωρήσεων διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 12,4%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ. Το ταμείο του ομίλου διαθέτει 641 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός βρίσκεται στα 1,52 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του τομέα ενέργειας συνέχισαν την ανοδική πορεία τους διαμορφούμενα στα α 142 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 112 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα καθαρά κέρδη του τομέα ενέργειας έφτασαν τα 25,7 εκατ. ευρώ.

Η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου έφτασε τα 1.373 MW, ενώ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 330 MW, στη Βόρεια Εύβοια.

Τα έσοδα του τομέα κατασκευών υποχώρησαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα 238 εκατ. ευρώ λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν σε σειρά διαγωνισμών.

Το ανεκτέλεστο των συμβάσεων ανέρχεται στα 1,6 δισ. ευρώ.

Πηγή: tovima.gr