Μεταξύ 2,5% και 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ ποu θα διαθέσει με δημόσια προσφορά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτησουν επενδύσεις του ομίλου ύψους 3,5 δισ. ευρώ

Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Εθνική, η Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx ΑΧΕΠΕΥ και ανάδοχοι η Optima Bank και η Beta ΑΧΕΠΕΥ.

Πηγή: tovima.gr