Όφελος έως και 456 ευρώ ετησίως θα έχει  ένας εργαζόμενος με μεικτές αμοιβές 2.000 ευρώ από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και αντιστοίχως 636 ευρώ θα είναι το όφελος για τον εργοδότη από την μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

Ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικούς πίνακες  με το όφελος που θα σημάνει η εφαρμογή των μέτρων – από το νέο έτος – για  εργαζόμενους με μηνιαίες αμοιβές από 650 ευρώ έως 2.000 ευρώ.

Ο κ. Βρούτσης σημειώνει πως η συνολική μείωση των εισφορών φθάνει τις 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς της μείωσης πέραν των τριών μονάδων που θα εφαρμοστεί το 2021, θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η ήδη εφαρμοσθείσα – το δεύτερο εξάμηνο του 2020 –  μείωση κατά   0,90 ποσοστιαίες μονάδες.

Δηλαδή, το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που ήταν 40,56% τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκε αρχικά  στο 39,66% και με την  νέα εξαγγελθείσα μείωση των ασφαλιστικών  εισφορών από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, θα φτάσει στο 36,66%.

Η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών θα εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θα θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων έχει ως εξής:


Πηγή: tovima.gr