«Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση», τόνισε ο κ. Ιωακειμίδης και εξήγησε πως «για πρώτη φορά έχουμε ταμείο ύψους 750 δισ., το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με την έξοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διεθνείς χρηματαγορές».  Αυτό σημαίνει πως η Ε.Ε. θα δανειστεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα κράτη – μέλη της.

«Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη δημοσιονομική ένωση στην Ε.Ε. και την έκδοση ευρωομολόγου», δήλωσε και τη χαρακτήρισε ως ένα «νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση εξόχως θετικό».

Υπάρχουν ωστόσο αρνητικά σημεία στην απόφαση που χρειάζονται προσοχή.

Ένα εξ αυτών είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να θεσπίσει μια αυστηρή ρήτρα για την τήρηση του κράτους δικαίου, όπως επίσης και δεν είναι βέβαιοι οι τρόποι με τους οποίους η Ελλάδα θα αντλήσει αποτελεσματικά τους πόρους αυτούς.

Πάντως, η διαπραγμάτευση δεν έχει τελειώσει, όπως επεσήμανε ο καθηγητής, καθώς ενώ αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει να εκδοθούν και τα νομικά κείμενα για να εφαρμοστεί. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία προκύπτουν οι περισσότερες περίπλοκες δυσκολίες.

Για την Ελλάδα το πακέτο θα έρθει με τη μορφή των επιδοτήσεων, χρημάτων, δηλαδή, που δε θα επιστραφούν. Από αυτά ένα μέρος θα δοθεί στους αγρότες προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τη γεωργία, άλλο μέρος θα κατευθυνθεί για τον ψηφιακό ανασχηματισμό του ελληνικού κράτους κι ένα τρίτο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

«Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αλλάξει το βασικό πρότυπο της οικονομίας της, να το κάνει σύγχρονο και αποτελεσματικό», είπε χαρακτηριστικά.

Υπάρχουν βέβαια δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν, να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και μια δομή που θα είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους πόρους αυτούς και να τους αξιοποιήσει μέσα στα χρονικά όρια.

Αυτά τα χρονικά όρια είναι που προβληματίζουν τον καθηγητή, καθώς οι προθεσμίες είναι πολύ αυστηρές και σα κράτος θα πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητες που δεν είναι συνηθισμένες για την Ελλάδα.

Πηγή: tovima.gr