Καταστροφικό ήταν και το 2018 για τον όμιλο της Folli Follie όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία. Αν ο ισολογισμός του 2017 έδειξε το μέγεθος της απάτης, ο ισολογισμός του 2018 καταδεικνύει ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να βρει τον βηματισμό της και επιβεβαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι η εμπλοκή της οικογένειας Κουτσολιούτσου στα διοικητικά επέτεινε αντί να λύνει τα προβλήματα.

Σύμφωνα με τις μη ελεγμένες καταστάσεις του 2018 ο ενοποιημένος τζίρος υποχώρησε περαιτέρω στα 296,6 εκατ. ευρώ από 359 εκατ. ευρώ το 2017, οι λειτουργικές ζημίες έφτασαν τα 156 εκατ. ευρώ από 115 εκατ ευρώ το 2017 και οι καθαρές ζημίες χρήσης προσέγγισαν τα 218 εκατ. ευρώ από 136,18 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα οι συνολικές ζημίες χρήσης που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στις επόμενες περιόδους φτάνουν τα 260 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια της εταιρείας ανέρχονται σε 463 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων σε 600 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι τα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της τελούσας σε καθεστώς διαχείρισης (administration) θυγατρικής Links (London) Limited. Οπως επισημαίνει η εταιρεία, η ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Links (London) Limited κατέστη αδύνατη λόγω των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετώπισε η εστην λήψη στοιχείων από τους Administrators..

Αναμένεται με ενδιαφέρον η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας για την εν λόγω χρήση που θα λάβει χώρα στις 7 Ιουλίου 2020 για να πληροφορηθεί το επενδυτικό κοινό τις παρατηρήσεις των ορκωτών και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Πηγή: tovima.gr