Την Παρασκευή, η Φώφη Γεννηματά ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών της με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Στις συναντήσεις αυτές, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής είχε την ευκαιρία να τους παρουσιάσει, στον τομέα που τους αφορούσε, το σχέδιότης «για την κοινωνία και την οικονομία». Ετσι ονομάζουν οι στενοί συνεργάτες της την πρόταση για την «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της Οικονομίας και την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης», η οποία βρίσκεται εν γνώσει του «Βήματος». Πρόκειται για ένα προϊόν συλλογικής δουλειάς, για την εποχή μετά την πανδημία, το οποίο, όπως λέγεται, έτυχε καλής υποδοχής από τους συνομιλητές της.

Η μεγάλη ευκαιρία

Η κυρία Γεννηματά θεωρεί ότι οι πόροι που θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Αρκεί τα χρήματα να αξιοποιηθούν σωστά, με βάση ένα σχέδιο και να μην ξοδευτούν σε πελατειακού χαρακτήρα παρεμβάσεις ή στη μαύρη τρύπα της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας. Στην επεξεργασία ενός τέτοιου σχεδίου θέλησε να ρίξουν το βάρος τους οι βουλευτές και τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής. Η κατεύθυνση ήταν «δεν χρειαζόμαστε επανάληψη προτάσεων που έχουν κατατεθεί, χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για τη χώρα, το οποίο να συνδέει την οικονομία με την κοινωνία».

Βασικές προϋποθέσεις

Το σχέδιο που εκπονήθηκε έχει ως βασικούς στόχους την ανασυγκρότηση της οικονομίας, την ανασύνταξη του κράτους, την αναστήλωση του κοινωνικού κράτους και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από πολιτικές αναδιανομής. Ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών αναφέρονται η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ, η κατάργηση των στόχων των δυσβάσταχτων πλεονασμάτων για τη χώρα μας και η επανάκτηση του ελέγχου του Υπερταμείου, το οποίο θα μετατραπεί σε Ταμείο Αξιοποίησης της Εθνικής Περιουσίας.

Οι τέσσερις άξονες

Η πρόταση προβλέπει οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν σε 4 βασικούς άξονες:

– Σε πρόσθετα μέτρα και παρεμβάσεις για να μείνει όρθια η κοινωνία και οι επιχειρήσεις, τα οποία θα ληφθούν άμεσα και στα οποία θα διατεθεί το 20% των πόρων.
– Σε μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, με ορίζοντα διετίας, στα οποία θα διατεθεί το 10% των πόρων.
– Σε δημόσιες επενδύσεις για υποδομές και κοινωνική προστασία, με ορίζοντα τριετίας, στα οποία θα διατεθεί το 20% των πόρων.
– Σε επενδύσεις ανασυγκρότησης, με ορίζοντα τετραετίας, στις οποίες θα διατεθεί το 50% των πόρων.

Στήριξη επιχειρήσεων

Οπως επισημαίνεται, για τα πρόσθετα μέτρα και για τα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν δαπάνες και από τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Η κυρία Γεννηματά θεωρεί ότι είναι ώρα να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαθεσίμων, κατά το μέρος που προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Στο κεφάλαιο για τις παρεμβάσεις και τα φορολογικά μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, προτείνεται ότι αν το κράτος χρειαστεί να στηρίξει κάποιες επιχειρήσεις με σημαντικά κεφάλαια τότε θα συντάσσεται Μνημόνιο Υποχρέωσης Επενδύσεων και Απασχόλησης μεταξύ της επιχείρησης και του κράτους. Το Μνημόνιο θα προβλέπει την ύπαρξη αντεγγυήσεων, μεταξύ των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται και συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης που θα ενισχυθεί.

Αυτό το χαρτοφυλάκιο «επιχειρηματικών» συμμετοχών δεν θα περιέρχεται στη διαχείριση του Υπερταμείου. Οταν οι συνθήκες είναι επωφελείς για το Δημόσιο, το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικοποιείται και τα έσοδα κατευθύνονται σε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Εξετάζεται επίσης ως σοβαρό κίνητρο για παραγωγικές επενδύσεις η δυνατότητα των επιχειρήσεων για υπερ-αποσβέσεις με συντελεστή 30%-50%, στους τομείς της τεχνολογίας, του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΓΙΑΤΡΟΙ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΠΛΑΤΗ

Αναβάθμιση του ΕΣΥ

Στον τομέα των δημόσιων υποδομών και των συστημάτων προστασίας αιχμή του δόρατος είναι η πολιτική αναγέννησης και αναβάθμισης του ΕΣΥ. Νέες υποδομές, περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες, πλήρης στελέχωση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές. Κάτι τέτοιο,όπως επισημαίνεται στο σχέδιο, απαιτεί γενναίες επενδύσεις τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και αύξηση χρηματοδότησης του ΕΣΥ, σε πρώτη φάση, στο 6% του ΑΕΠ. Μεγάλη προτεραιότητα αποτελούν οι επενδύσεις στο ψηφιακό κράτος και στην πολιτική προστασία. Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που θα υπογραφούν με ιδιώτες προτείνεται να έχουν ως βασικό στοιχείο ρήτρες που θα αφορούν τον σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που θα αφορά η επένδυση.

Στις προτεραιότητες και στις πολιτικές για το νέο παραγωγικό μοντέλο και της επίτευξης του στόχου, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (με όρους αγοραστικής δύναμης) από το 67% στο οποίο βρίσκεται σήμερα θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια να ανέλθει τουλάχιστον στο 80% του κοινοτικού μέσου όρου. Προτείνεται επίσης η ενίσχυση της μεταποίησης, του τουρισμού, ενώ ειδική λεπτομερής αναφορά γίνεται στην Επένδυση στην Πρωτογενή Παραγωγή, τον βασικό πυλώνα κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

Τρεις μήνες δουλειάς από την «ομάδα των 11»

Το σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία το προετοίμασε η καλούμενη «ομάδα των 11», οι Ν. Χριστοδουλάκης, Φ. Σαχινίδης, Κ. Γάτσιος, Κ. Σκανδαλίδης, Χρ. Πρωτόπαπας, Μ. Κατρίνης, Γ. Κουτσούκος, Στ. Κομνηνός, Γ. Μεϊμάρογλου, Απ. Κρυωνίδης και Απ. Πόντας. Χρειάστηκαν, προκειμένου να παραδοθεί στην πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τρεις μήνες δουλειάς και για την τελική συγγραφή του έγιναν τρεις, διά ζώσης, συνεδριάσεις και τέσσερις τηλεδιασκέψεις της ομάδας. Το σχέδιο αποτυπώνεται σε ένα κείμενο 35 σελίδων, ενώ η κεντρική του ιδέα και οι βασικοί άξονές του σε ένα μικρότερο κείμενο 15 σελίδων. Θα παρουσιαστεί από τη Φώφη Γεννηματά την Τετάρτη στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: tovima.gr