Ισχυρό πλήγμα και στην οικονομία της Κύπρου προκαλεί η πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται σε -7,5%. Η πρόβλεψη ενσωματώνει τις ασυνήθιστα αρνητικές εξελίξεις σε μεγάλο αριθμό δεικτών κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου, καθώς και τις επιπτώσεις ενός αρνητικού σοκ στην εξωτερική ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών λόγω της πανδημίας.

Οι αρνητικές προοπτικές για το 2020 οφείλονται σε παράγοντες όπως η απότομη επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και η συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του έτους, η κατάρρευση του οικονομικού κλίματος στην Κύπρο και την ΕΕ, καθώς και οι αρνητικές επιδόσεις των διεθνών χρηματιστηρίων και η αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές τους προηγούμενους μήνες.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που αναμένεται να μετριάσουν τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης της δραστηριότητας. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν:

(α) τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας,

(β) τις πρόσφατες μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και την απουσία ανοδικών πιέσεων στο γενικό επίπεδο τιμών που ενισχύουν τα πραγματικά εισοδήματα, και

(γ) τα χαμηλά επίπεδα εγχώριων και ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Οι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι για αρνητικότερο από τον προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης περιλαμβάνουν: επιδεινούμενες επιδημιολογικές συνθήκες και προσκόμματα στο πλήρες άνοιγμα της οικονομίας, χειρότερη εξέλιξη της εξωτερικής ζήτησης για τουρισμό στην Κύπρο από την προβλεπόμενη, βαθύτερη ή/και πιο παρατεταμένη παγκόσμια ύφεση από την αναμενόμενη, καθώς και αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευπάθειες της κυπριακής οικονομίας λόγω της προηγούμενης κρίσης όπως το υψηλό επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, την καθιστούν λιγότερο ανθεκτική στη νέα κρίση.

Πηγή: tovima.gr