Στην ολοκλήρωση του project με την κωδική ονομασία Neptume, που αφορά την πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2019, προχώρησε η Alpha Bank, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία Poseidon Financial Investor.

Πρόκειται για σχήμα που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.

Το πακέτο περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019, αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία διαχείρισης Cepal, το 80% της οποίας θα διαθέσει η Alpha Bank στον επενδυτή της μεγάλης τιτλοποίησης με την ονομασία Galaxy που ετοιμάζει.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Neptume αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου 2020.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου.

Πηγές από την τράπεζα σημειώνουν ότι η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει μία πολύ επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune δείχνοντας ευελιξία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού και αξιοποιώντας την βαθιά της εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές.

Ειδικότερα, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, κινήθηκε στρατηγικά επιλέγοντας:

(α) να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής,

(β) να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και

(γ) να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.

Η Τράπεζα διαπραγματεύθηκε τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία.

Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την Alpha Bank, καθώς επιδίωξε και πέτυχε τη μέγιστη δυνατή προστασία του πωλητή.

Από την Alpha Bank υποστηρίζουν ότι η συναλλαγή Neptune είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια μεγάλη συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην μετά-Covid εποχή και αποτελεί προπομπό για την επιτυχή έκβαση του χαρτοφυλακίου Galaxy το οποίο ήδη συγκεντρώνει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πηγή: tovima.gr