Η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο κανάλι εκτός σπιτιού, οδηγώντας σε χαμηλότερο όγκο πωλήσεων τα προϊόντα της Coca Cola HBC το πρώτο εξάμηνο του 2020. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την εταιρεία καταγράφονται διαδοχικές βελτιώσεις στα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, από μείωση κατά 36% τον Απρίλιο, σε μείωση κατά 5% τον Ιούλιο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) υποχώρησε κατά 9,2% στα 990,5 εκατ. κιβώτια, οι πωλήσεις σε αξία διαμορφώθηκαν στα 2,83 δισ. μειωμένες κατά 15,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 35,8% στα 208,8 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατήλθαν στα 124 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 36,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Αντίστοιχα οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 38,5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 14,7% και τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση μειωμένα κατά 6,1%,

Σύμφωνα με τη διοίκηση η εταιρεία «Συνεχίζει να καταγράφει αύξηση ή διατήρηση των μεριδίων στην κατηγορία των ανθρακούχων και των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, στις περισσότερες αγορές»

ΟΙ πωλήσεις στις αναπτυγμένες αγορές υποχώρησαν 21,1%, καθώς οι χώρες αυτού του τομέα ήταν οι πρώτες που επέβαλαν περιοριστικά μέτρα και αντλούν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους από το κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 16,4%,καθώς αρκετές από τις μεγαλύτερες χώρες χαλάρωσαν πιο νωρίς τα περιοριστικά μέτρα και ο τομέας έχει σχετικά μικρότερη έκθεση στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού. –

Στις αναδυόμενες αγορές η πτώση περιοριστηκε στο 8,4%, χάρη στην ανάπτυξη στη Νιγηρία και τη χαμηλή έκθεση στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού στη Ρωσία.

Οπως επισημαίνει η διοίκηση, η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους των πρώτων υλών και οι χαμηλότερες τιμές των συσκευασιών PΕΤ αντιστάθμισαν την επιδείνωση των συναλλαγματικών διαφορών. Ο αυστηρός έλεγχος του κόστους οδήγησε στην εξοικονόμηση 61 εκατ. σε σύνολο ετήσιας προγραμματισμένης εξοικονόμησης δαπανών 100 εκατ., ενώ οι συγκρίσιμες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,8%.

Πηγή: tovima.gr