Η ετήσια γενική συνέλευση της αλλαντοβιομηχανίας Νικας (ανήκει στην Chipita) αποφάσισε μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των μετοχών (Reverse split) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 10 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, για το reverse split αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από τα 0,04 € έκαστη μετοχή σε 0,12 € έκαστη μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρείας ( 3:1) και τη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Για την αύξηση του Μ.Κ θα εκδοθούν έως 83.333.334 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,12€ έκαστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Το σώμα των μετόχων της Νίκας εξέλεξε και νέο Διοικητικό Στμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι:

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (πρόεδρος) ,Αγγελική Οικονόμου (CEO), Άρτεμη Ντούσια, Γεώργιος Γιατράκος, Σωτήριος Σεϊμανίδης, Θεμιστοκλής Μακρής, Νίκη Σμυρνή, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Βασίλειος Κωσταντινίδης και Μάριος Καμπανελάς.

Πηγή: tovima.gr