Κατόπιν παραγγελίας του ιδρύματος V-A-C, το RPBW Πηγή: tovima.gr