Την έντονη αντίθεσή του στην αδειοδότηση και την κατασκευή του αιολικού πάρκου στο Περιστέρι εκφράζει το ΤΕΕ Ηπείρου.

Το ΤΕΕ, όπως σημειώνει είχε διαχρονικά ως πάγια θέση τη χρήση και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όμως η απουσία ειδικού χωροταξικού δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα.

Για την περιοχή της Ηπείρου αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα η ενεργειακή της επάρκεια καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των διαφόρων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με δεδομένα όμως το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το μορφολογικό ανάγλυφο και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προοπτικές της Περιφέρειάς μας (π.χ. πρωτογενής τομέας, ανάπτυξη διαφόρων ήπιων μορφών τουρισμού κ.α.) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς και επαρκής και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαφόρων έργων Α.Π.Ε. (ένα τέτοιο έργο αποτελεί προφανώς και το εξεταζόμενο έργο του θέματος).

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου, αφού εξέτασε αναλυτικά και σε βάθος και αξιολόγησε με επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια το σύνολο της Μ.Π.Ε. του προτεινόμενου έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 88,45 MW, στο όρος Λάκμος (Περιστέρι) στην περιοχή των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη της τη σημαντική διατάραξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής, που θα προκύψει από την ενδεχόμενη υλοποίηση αυτού, εξαιτίας κυρίως:

α) της κατάληψης μεγάλου χώρου σε μια περιοχή με μεγάλα υψόμετρα και ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, στις κορυφογραμμές της οροσειράς της Πίνδου

β) της διάνοιξης και διαμόρφωσης απαιτούμενου οδικού δικτύου μεγάλου μήκους (τουλάχιστον 28 χλμ. περίπου, λόγω της μη ύπαρξης οριστικής μελέτης οδοποιίας) και πλάτους, καθώς και της δημιουργίας πρανών με την ανάλογη παραγωγή προϊόντων εκσκαφής και την απαίτηση σημαντικών τεχνικών έργων αντιστήριξης

γ) του μεγέθους της συνολικής εγκατάστασης των προτεινόμενων Α/Π (29 ανεμογεννήτριες μεγάλων διαστάσεων και ισχύος 88,45 MW)

δ) της σοβαρής έλλειψης της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τεκμηρίωση ύπαρξης επαρκούς Αιολικού Δυναμικού και

ε) της μη ύπαρξης μελέτης συνεργιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ενδεχόμενη υλοποίηση (εγκατάσταση και λειτουργία) όλων των Α/Π που χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή,

εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην ενδεχόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και υλοποίηση – στη συνέχεια – του υπόψη έργου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: epiruspost.gr

Πηγή: tovima.gr