Η μακροχρόνια ασθένεια του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθιμου έχει απορρυθμίσει την όλη δραστηριότητα της Εκκλησίας. Και το 5,63% στη Β’ Θεσσαλονίκης αλλά και το 4,58% στην Α’ Θεσσαλονίκης της Νίκης θεωρείται αναμενόμενο, αφού οι εκκλησιαστικές οργανώσεις, οι μοναχοί και οι κληρικοί κυριαρχούν… στις ενορίες, τα κατηχητικά, το φιλανθρωπικό και το εθελοντικό έργο της Εκκλησίας.

Ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ηγείται επί χρόνια των κειμένων κατά του Οικουμενισμού. Δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι θέσεις του έχουν προκαλέσει πολλές φορές την έντονη δυσφορία προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η παρουσία της αδελφότητας θεολόγων ο «Σωτήρ» είναι έντονη αφού διατηρούν επί δεκαετίες ακόμη και οικοτροφεία.

Ενώ ορισμένοι από τους υποστηρικτές του κ. Νιατσού προέρχονται από την οργάνωση Ενωμένη Ρωμιοσύνη με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη αλλά και τον Νομό Ημαθίας όπου η Νίκη έλαβε 4,57%.

Εντυπωσιακή είναι η δραστηριότητα και της ομάδας του αποθανόντος καθηγητή Στέργιου Σάκκου, άλλοτε μαθητή του Αυγουστίνου Καντιώτη. Εχοντας δύο ομάδες, τη Χριστιανική Αδελφότητα «Απολύτρωσις» και τη Χριστιανική Ελπίδα, ο εκ Γρεβενών ορμώμενος καθηγητής Πανεπιστημίου δημιούργησε πολλές και ισχυρές ομάδες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Πηγή: tovima.gr