Στα 725,59 ευρώ διαμορφώθηκε η μέση κύρια σύνταξη και στα 172,36 ευρώ η μέση επικουρική, κατά τον μήνα Μάιο του 2020.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» για τις συντάξεις – που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας – κατά τον μήνα Μάιο οι συνταξιούχοι έφθαναν τα 2.494.066 άτομα, από τα οποία τα 13.091 είναι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης.

Πληρώθηκαν συνολικά 4.418.319 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.765.429 ήταν κύριες, οι 1.247.790 επικουρικές και 405.100 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία, ανήλθε σε 2.261.589.315,70 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Η πλειονότητα των κυρίων συντάξεων κυμαίνεται μεταξύ των 500 – 1000 ευρώ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 34%, ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Το 28,5% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το34,6% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Πηγή: tovima.gr