Περισσότερη προστασία για τους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και των υποδομών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα διασφαλίζονται με τις διατάξεις του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση.

Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που θα είναι κομμάτι του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2018/1972 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο, θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες. Αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τον ν.4070/2012. Τον συντονισμό για την επεξεργασία του είχε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχοι του Κώδικα είναι:

  • Η ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (με ταχύτητα downloading τουλάχιστον 100 Mbps)
  • Η δημιουργία ενός προβλέψιμου από κανονιστικής πλευράς πλαισίου για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων
  • Η τόνωση του ανταγωνισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  • Η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, διευρύνεται ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών για υπηρεσίες που παρέχονται:
·Μέσω διαδικτύου (Over The Top)
·Έναντι συνδρομής αλλά και έναντι παροχής δεδομένων
·Έναντι προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων
·Έναντι περιπτώσεων όπου ο πάροχος της υπηρεσίας εκμεταλλεύεται οικονομικά τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει

Επίσης, η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο διαδίκτυο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των «καθολικών υπηρεσιών», που πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή εισοδήματος, ενώ προβλέπεται και η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο διαδίκτυο.

Τηλεπικοινωνίες και νέα δίκτυα
Ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για μακρά περίοδο σχετικά με την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. Προβλέπει επίσης τη διάθεση νέων ζωνών συχνοτήτων για τα δίκτυα 5G και περιλαμβάνει διατάξεις για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού με έμφαση τον τομέα των υποδομών πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Κομισιόν, για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών «που είτε αποτελούνται αποκλειστικά από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον έως το σημείο διανομής στη θέση διακόμισης ή έχουν τη δυνατότητα παροχής, υπό συνήθεις συνθήκες περιόδου αιχμής παρόμοιων επιδόσεων δικτύου». Ουσιαστικά στην περίπτωση της χώρας μας και με τα σημερινά δεδομένα ως τέτοιες υποδομές θεωρούνται τα δίκτυα οπτικών ινών.

Ενόψει της διαδικασίας για την απόδοση συχνοτήτων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προβλέπει την αναδιοργάνωση της ζώνης 3,4 – 3,8 GHz και τη διάθεση 1 GHz στη ζώνη 24,25-27,5 GHz, εφόσον υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και απουσία σημαντικών περιορισμών για τη μετάβαση υφιστάμενων χρηστών ή την εκκαθάριση της συγκεκριμένης περιοχής.

Οριοθέτηση των Ανεξάρτητων Αρχών
Ακόμη, οριοθετεί τις αρμοδιότητες των Αρχών και κυρίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών. Στο άρθρο 1, προβλέπεται ότι «οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρχές, στις οποίες ανατίθεται η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού ή του δικαίου του καταναλωτή σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Τέλος, επιβεβαιώνεται η λειτουργία συστήματος δημόσιας προειδοποίησης από την «Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112», μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού «112» για την επικοινωνία με τους πολίτες μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή άλλης σοβαρής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή τους και επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν Αγνοούμενα Παιδιά «116000».

Ο Κώδικας θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, όμως σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η διαδικασία επεξεργασίας και ψήφισης στη Βουλή των Ελλήνων θα ολοκληρωθεί ταχύτερα, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17.00, στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Πηγή: tovima.gr