Σε  έξι πυλώνες στηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, την ΕΛΤΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ΕΧΑΕ παρουσίασαν από κοινού ένα πλαίσιο αξόνων αναβάθμισης του ρόλου της που θα μπορούσε να αναδείξει την Ελλάδα σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι έξι πυλώνες έχουν ως εξής:

1. Ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς, μεταξύ άλλων μέσω και της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των εποπτικών αρχών, της επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της βελτίωσης του δικαστικού πλαισίου.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Μπορείτε να συνδεθείτε από εδω

Πηγή: tovima.gr