Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, εισάγεται προς επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Στο πρώτο κεφάλαιο βελτιώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα σε δύο τομείς. Πρώτον, επανακαθορίζοντας ορθολογικότερα τις επιλέξιμες δαπάνες και αυξάνοντας το ποσοστό της επιχορήγησης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ από το 35% στο 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και δεύτερον, απλοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων . Αυτό θα γίνει μέσω της απλοποίησης δικαιολογητικών και της σύντμησης των σχετικών προθεσμιών και της απλοποίησης της διοικητικής διαδικασίας.

Αναφορικά με το cash rebate, για κάθε είδος παραγωγής το αρχικό ποσό επιχορήγησης που τέθηκε με τον νόμο 4487/2017 ήταν το ποσοστό 25% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το συνολικό ποσό δεν μπορούσε να υπερβεί τα 5.000.000 ευρώ. Ήδη με τον νόμο 4563/2018 το ποσοστό αυξήθηκε στο 35% επί των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς ανώτατο όριο. Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου (άρθρο 5) το ποσοστό αυξάνεται και άλλο φτάνοντας στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές και ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες κάθε επιμέρους είδους παραγωγής. Ήδη μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής νόμου 4487/2017 διαπιστώθηκε ότι, ενώ περιλαμβάνονταν όλα τα είδη παραγωγών, η γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς για επιλέξιμες δαπάνες ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ ουσιαστικά απέκλειε παραγωγές εκτός των κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών. Θεσπίστηκαν έτσι, με το άρθρο 18 του νόμου 4563/2018, επιμέρους όρια ανά είδος παραγωγής. Ενάμιση χρόνο μετά, η εμπειρία δείχνει ότι αυτά τα ελάχιστα όρια επιλέξιμων δαπανών απαιτούν περαιτέρω εκλογίκευση, την οποία εισάγει η παρούσα διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου (άρθρο 2).

Ειδικότερα:

 • Για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία το όριο επιλέξιμων δαπανών παραμένει στις 100.000 ευρώ.
 • Για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία με περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) και μικρού μήκους τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 60.000 ευρώ (προηγούμενο όριο: 100.000 ευρώ).
 • Για επεισόδιο ή κύκλο επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων και χρονικής διάρκειας (προηγούμενο όριο: 30.000 ευρώ) τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών:
  – 25.000 ευρώ ανά επεισόδιο για περιεχόμενο μυθοπλασίας και
  – 20.000 € ανά επεισόδιο για περιεχόμενο δημιουργικής τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο.
 • Εάν στην παραπάνω περίπτωση πρόκειται για επεισόδιο ή κύκλο επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς τουλάχιστον 100 επεισόδια, καθιερώνεται όριο επιλέξιμων δαπανών 15.000 ευρώ ανά επεισόδιο.
 • Για τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων και χρονικής διάρκειας (προηγούμενο όριο: 100.000 ευρώ):
  -με περιεχόμενο μυθοπλασία το όσιο επιλέξιμων δαπανών παραμένει στις 100.000 ευρώ
  -με περιεχόμενο τη δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 60.000 ευρώ
 • Για ψηφιακό παιχνίδι τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 30.000 ευρώ (προηγούμενο όριο: 60.000 ευρώ).

Θεσπίζεται η άυλη συνταγογράφηση

Παράλληλα, μέσω του παρόντος σχεδίου νόμου «μονιμοποιείται» η άυλη συνταγογράφηση, η οποία είχε θεσπιστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, την περίοδο του Lockdown. Η άυλη συνταγογράφηση τέθηκε σε λειτουργία μέσω του gov.gr στις 28-03-2020. Μέχρι και σήμερα, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση συνολικά 450.272 πολίτες και έχουν εκδοθεί 1.933.516 άυλες συνταγές.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας

Επιπλέον καθιερώνονται δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του gov.gr. Αρχικα, οι οικογένειες με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία πλέον θα υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει τέλος σε μια μεγάλη και εντελώς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία.

Οι δύο αυτές θεραπείες εκτελούνται από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥ θεραπευτές. Τα έξοδά τους καλύπτονται μεν από το Δημόσιο, αλλά καταβάλλονται αρχικά στον θεραπευτή από τους γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια χρειάζεται να περιμένουν με τις ώρες σε ατελείωτες ουρές στα γκισέ του ΕΟΠΥΥ για να υποβάλουν μια αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και να εισπράξουν τη δαπάνη τους. Πρόκειται για μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη, της οποίας η περιοδικότητα εκτείνεται από τον έναν μέχρι τους έξι μήνες. Με τη νέα πλατφόρμα η υποβολή των δικαιολογητικών μετατρέπεται σε διαδικασία ελάχιστων λεπτών, καθώς θα μπορούν να την ολοκληρώσουν από το σπίτι ή το γραφείο τους.

Ερχονται τα eDiplomas

Την ίδια στιγμή, μέσω του gov.gr οι πτυχιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τα πτυχία τους μέσω βάσης δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ και να εκδίδουν αντίγραφα αυτών ψηφιακά.

Η υπηρεσία eDiplomas έρχεται να βάλει τέλος σε μια διαδικασία η οποία προκαλούσε σημαντικά προβλήματα και είχε ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος για τους πτυχιούχους, καθώς αναγκάζονταν να αναζητούν τους τίτλους σπουδών τους από τα πανεπιστήμια, τα οποία πολλές φορές βρίσκονταν σε άλλη πόλη. Επιπλέον, απαλλάσσει τις διοικητικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων από μια γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Ενισχύεται η λειτουργία του gov.gr

Στο τρίτο κεφάλαιο ενισχύεται η λειτουργία του gov.gr ως το σημείο διεπαφής πολιτών και επιχειρήσεων μέσω: της σύστασης Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του gov.gr, της καθιέρωσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται το δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – πχ στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking και της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όλων των φορέων του Δημοσίου, ώστε πλέον η φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών να μην προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τους ίδιους, αλλά να αναζητείται από την υπηρεσία.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και των υποψηφίων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και των υποψηφίων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων.

Πηγή: tovima.gr