Η Reggenborgh Invest συνεχίζει να αγοράζει μετοχές της Ελλάκτωρ μέσω του ΧΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση της επενδυτικής εταιρείας προς την Ελλάκτωρ, η πρώτη στις 16 Σεπτεμβρίου αύξησε τη συμμετοχή της από 4,9693% σε 5,4360% ή 11.647.870 μετοχές.

Υπενθυμίζεται πως στις 10.09.2020 η Regenborgh απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Ελλάκτωρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ελλάκτωρ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), θα διαμορφωθεί σε 17,9817% (ήτοι 38.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Πηγή: tovima.gr