Επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία της ΔΕΗ τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα. Ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος – παρότι το ταμειακό κενό δεν έχει μηδενιστεί και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν στα ύψη – δείχνει να έχει καταφέρει να …γυρίσει το παιχνίδι.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών. Επιπλέον, επηρεάστηκαν αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 16,3 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα συγκεκριμένα ποσά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε 457,3 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, το EBITDA του α΄ εξαμήνου 2019 προσαρμόζεται σε 9,3 εκατ. ευρώ λόγω πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και επιστροφής 99,3 εκατ. ευρώ. Το EBITDA επηρεάστηκε θετικά από την χαμηλότερη τιμή στην χονδρεμπορική του ρεύματος (Οριακή Τιμή Συστήματος – ΟΤΣ), τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου καθώς και τον χαμηλότερο όγκο εκπομπών CO2 εξαιτίας του περιορισμού λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη 28,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 352,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ χωρίς την προσαρμογή τα κέρδη ανέρχονται σε 51,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για το β΄ τρίμηνο 2020 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 275,3 εκατ. ευρώ έναντι 75,6 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση καταγράφηκαν κέρδη 65,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 104,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Γιώργο Στάσση οι επιδόσεις του ομίλου κατά το β΄ τρίμηνο του 2020 «μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα υπερβούμε τον στόχο που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους με την λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στην περιοχή των 850 – 900 εκατ. ευρώ».

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από την πανδημία, δεν φαίνεται να προκύπτουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα για τη μη διάδοση του Covid-19. Αντίθετα, προκύπτει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας λόγω σημαντικής μείωσης των δαπανών του ενεργειακού ισοζυγίου, που υπερκαλύπτει τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ παράλληλα αντισταθμίζει και την αρνητική επίπτωση της καθυστέρησης των εισπράξεων από πελάτες.

Πηγή: tovima.gr