Τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,15 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της Motor Oil.

Με δεδομένο ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2019 κατεβλήθη ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 24η Ιουνίου και ως ημέρα έναρξης πληρωμής η 1η Ιουλίου.

Η συνέλευση εξέλεξε και νέο ΔΣ το οποίο δεν συγκροτήθηκε ακόμη σε σώμα με τα εξής μέλη: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης και Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, το σώμα των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2019 στο προσωπικό και σε μέλη του Δ.Σ καθώς και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 5.000.000 μετοχές το διάστημα 3/7/2020- 27/5/2022 με κατώτατη τιμή τα 8 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τα 18 ευρώ.

Πηγή: tovima.gr