Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και συνεχίζοντας την ενημέρωση από Γερμανούς αξιωματούχους για τις προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, θα απευθυνθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την Παρασκευή, προκειμένου να παρουσιάσει τη θέση του ΕΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τον πολυετή προϋπολογισμό.

Την Τρίτη θα συνεδριάσει η Ομάδα Επαφής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Επιτροπή Πολιτικών ελευθεριών θα συνεδριάσει και θα ψηφίσει (Τρίτη και Πέμπτη) ενδιάμεση έκθεση μετά από πρόταση της Επιτροπής, η οποία ζητάει από το Συμβούλιο να εξετάσει την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία βάσει του άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ.

Το σχέδιο κειμένου σημειώνει ανησυχίες για το νομοθετικό και εκλογικό σύστημα της Πολωνίας, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ζητάει άμεση δράση, περιλαμβανομένων μέτρων προϋπολογισμού και την εγκατάσταση μονίμου μηχανισμού παρακολούθησης.

Ελλείψεις φαρμακευτικού υλικού στην ΕΕ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων θα ψηφίσει την Τρίτη απόφαση για τις ελλείψεις φαρμάκων και την ανάγκη αυξημένης ανταπόκρισης της ΕΕ για την διευθέτηση του θέματος.

Οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στην ανάγκη ανεξαρτησίας της Ευρώπης στον υγειονομικό τομέα μέσω της μείωσης των εισαγωγών συσκευών και εξοπλισμών και για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών υγείας.

Γερμανική προεδρία

Οι υπουργοί θα συνεχίσουν να υπογραμμίζουν τις προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας στις επιτροπές του ΕΚ σε μια δεύτερη σειρά συναντήσεων τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Επισκόπηση της ανταπόκρισης της ΕΕ στην COVID-19 και τα σχέδια ανάκαμψης. Την Τρίτη το απόγευμα θα δημοσιευτεί μια πρώτη δέσμη ευρημάτων της έκθεσης που ανέλαβε το ΕΚ.

Θα εξεταστούν ο ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και η οικονομική ανάκαμψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: tovima.gr