Παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού ο όμιλος Τιτάν εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2020 σταθερές πωλήσεις και αύξηση της κερδοφορίας του σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οπως αναφέρει η διοίκησημ μετά την απότομη κάμψη της δραστηριότητας του ομίλου που ήρθε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι πωλήσεις στις περισσότερες αγορές κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη το Μάιο και τον Ιούνιο. Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίστηκε αναγκαία δραστηριότητα στις αγορές στις οποίες έχει παρουσία ο όμιλος, με αποτέλεσμα όλα τα εργοστάσια τσιμέντου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καλύπτοντας τη ζήτηση στις τοπικές αγορές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών τουο ομίλου TITAN κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 786,3 εκ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

«Οι στοχευμένες περικοπές δαπανών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των τιμών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του έτους», αναφέρει η εταιρεία.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα 136,8 εκ., ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 9 εκ. και ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ.

Πηγή: tovima.gr