Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις τοπικές αρχές σε αρκετές από τις αγορές που δραστηριοποιείται η Frigoglass, λόγω της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση παραγγελιών , τόσο στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης, όσο και στην υαλουργία.

Το δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55% στα 72,77 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 , τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 70% στα 8,8 εκατ. και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημίες 3,8 εκατ. έναντι κερδών 8,77 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Σε επίπεδο εξαμήνου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 27,6% στα 208,6 εκατ. ευρώ, τα ebitda κατά 39,5% στα 29,34 εκατ. και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηναν στα 586.000 ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας πτώση 94,6%.

Πηγή: tovima.gr